Sujet

Dotace kotlů na pelety a solárních systémů v ČR

 

Zde naleznete přehled aktuálně otevřených dotačních programů pro kotle na biomasu a solární systémy.

 

 

 
 
 

Kotlíková dotace 2016 - 2020

 

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - opatření 2.1, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu nebo solární systém. Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice.

 

Výběr nejdůležitějšího:

- výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
- veškeré tepelné zdroje musí splňovat směrnici o Ekodesignu.
- kotle na biomasu a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
- výše dotace je od 80 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč (platí pro kotle na biomasu)
- uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
- uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

 

Jak lze získat dotaci

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Kraje mají poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

 

Na co dostanete dotaci

- tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
- nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- služby energetického specialisty, pořízení PENB
- projektová dokumentace

 

Kde a kdy můžete žádat


Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Kraje mají možnost rozhodovat, jak budou finální krajské dotace pro občany vypadat.

 

 

Seznam produktů ÖkoFEN na které lze získat "Kotlíkovou dotaci" při splnění dotačních podmínek jednotlivých krajů:

 

 

 

 

 

Pro více informací nás kontaktuje pomocí poptávkového formuláře nebo na uvedených kontaktech.

 

Novostaba

Komfortní a úsporné vytápění

Komfortní a úsporné vytápění

Léty ověřená technologie

Léty ověřená technologie

Potencionální jméno „Efektivita“

Jedinečný jako myšlenka

Jedinečný jako myšlenka

GALERIE ÖFFNEN