Sujet
Zpět na seznam

Sklad peletek

 

ÖkoFEN již při konstruování inovativního peletového vytápění, k němu vymyslel tu nejlepší možnost pro skladování paliva.

 

Odpovídající velikost je v dnešní době know-how, stejně jako nabídka pro ideální skladování peletek v upraveném sklepním nebo jiném prostoru. Vše začíná návrhem a správnou dimenzací Vašeho skladu, celkovým systémem základního provedení a automatickým transportem peletek do kotle.

 

 
1. Sklad peletek a vakuový sací systém 2. Umístění skladu peletek a kotelny 3. Velikost skladu peletek 4. Příprava skladu peletek a kotelny 5. Plnící hrdla a koncovky
 

 
Velikost skladovacího prostoru pro peletky

Velikost skladovacího prostoru pro peletky

Podle celkové tepelné ztráty budovy lze určit potřebnou velikost skladovacího prostoru. Pro výpočet lze použít následující vzorec:

1 kW tepelné ztráty = 0,9 m3 skladovacího prostoru (včetně prázdného prostoru).

 

V podstatě je nejlepší, když je skladovací prostor obdélníkový a není širší než dva metry. Čím bude místnost užší, tím níže budou dosahovat desky pro šikmé dno a tím větší bude využitelný objem skladu.

Vyprázdnění pomocí šikmého dna

Vyprázdnění pomocí šikmého dna

Proto, aby mohl být peletkový sklad dokonale vyprázdněn, je v něm vybudované šikmé dno.

 

Pelety sklouzávají rovnoměrně do šnekového dopravníku, odkud je celý obsah skladu postupně transportován do kotle. Díky tomu není potřeba provádět žádné čištění ani údržbu skladu. Pro vytvoření optimálního šikmého dna - spodní konstrukce, nabízí ÖkoFEN odpovídající nosné úhelníky. Montáž mezipodlahy je díky tomu značně usnadněna.

Ochrana peletek před vlhkostí v místnosti

Ochrana peletek před vlhkostí v místnosti

Váš skladovací prostor musí být v podstatě suchý. Při kontaktu s vodou, vlhkými zdmi nebo podklady pelety nabobtnají a stanou se nepoužitelnými.

 

U skladů se zvýšenou vlhkostí proto doporučujeme použít naše tkaninové zásobníky Flexilo.

ÖkoFEN Gewebetanks

ÖkoFEN Gewebetanks

Sie haben keinen passenden Lagerraum für Pellets zur Verfügung?

 

Kein Problem die Gewebetanks von ÖkoFEN sind nicht nur platzsparend sondern ermöglichen durch das Vakuumsaugsystem die optimale Beförderung zum Pelletskessel. Die Gewebetanks gibt es in 35 verschiedenen Größen und durch das Vakuumsystem ist eine Entfernung von 20 m Entfernung möglich.

 
 
 

 
<strong> </strong>

2. Sklad peletek a vakuový sací systém

Sklad peletek a kotelna jsou od sebe vzdáleny až 20 metrů.

 
 
 
Zpět na začátek
 

 

3. Umístění skladu peletek a kotelny

Pelety jsou dopravovány a nafoukávány prostřednictvím cisternového nákladního auta. Tyto cisternové vozy disponují hadicemi o délce max. 30 metrů. Tkaninový zásobník nebo přípojky pro plnění by proto měly být ve vzdálenosti max. 30 metrů od příjezdu k domu. Pokud je to možné, měla by místnost se zásobníkem sousedit s vnější zdí, aby byly plnící hrdla přístupná zvenku. U skladu peletek, který se nachází uvnitř domu musejí být plnící a větrací potrubí vyvedeny až k venkovní stěně.

(Upozornění - dodržujte požárně bezpečnostní předpisy!)

 
<strong>Umístění skladu peletek</strong>

Kotelna by měla rovněž sousedit s vnější zdí, protože tím se umožní její přímé větrání (přívod a odvod vzduchu). U kotelny umístěné uvnitř musí být ventilační potrubí (min. 200 cm²) vyvedeno až na vnější stěnu.

 

 

Upozornění:

Váš skladovací prostor musí být v podstatě "suchý". Při kontaktu s vodou, vlhkými zdmi nebo podklady pelety nabobtnají a stanou se nepoužitelnými. U skladů se zvýšenou vlhkostí proto doporučujeme použít naše tkaninové zásobníky Flexilo.

 
<strong>Velikost skladu peletek</strong>

Elektroinstalace:

Ve skladu dřevěných pelet se nesmí nacházet žádné spínače světla, zásuvky, svítilny nebo rozdvojky a jim podobné věci.

 
Zpět na začátek
 

 

4. Velikost skladu peletek

V zásadě by měl být skladovací prostor pro dřevěné pelety obdélníkový, přičemž šířka prostoru by neměla přesahovat 2,0 m (pokud možno): např.: 2 m x 3 m nebo 1,8 m x 3,2 m apod.

 

Čím je prostor užší, tím menší bude nevyužitelný „prázdný prostor“. Velikost potřebného skladovacího prostoru závisí na tepelné ztrátě budovy. Jestliže se zohlední nevyužitelný objem prostoru, platí následující přibližné pravidlo:


1 kW tepelné ztráty domu = 0,9 m³ skladovacího prostoru (vč. prázdného prostoru)

 

Například:

Rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW = 4.000 kg dřevních peletek ročně

 

10 kW ztráta x 0,9 m3  = 9 m3 objem skladu (vč. prázdného prostoru)
9 m3 / 2,5 m (výška místnosti)  = 3,6 m2 plocha skladu peletek
Doporučená velikost  = 2 m x 2 m = 4 m2 plocha skladu
L x B x H x 2/3  = 6,7 m3 využitelný objem skladu (V)
V x 650 kg  = 4.355 kg dřevních peletek
 
Zpět na začátek
 

 

5. Příprava skladu peletek a kotelny

Obvodové stěny:

Obvodové zdi a strop skladovacího prostoru dřevěných pelet a kotelny musejí odpovídat třídě požární odolnosti F 90. Obvodové zdi musejí snést statické požadavky zatížení dřevěnými peletami (sypná hmotnost ~650 kg/m3). Zdi skladovacího prostoru a jejich zakotvení v okolním zdivu musejí být provedeny odborně v souladu s technickými pravidly. Stropy a zdi je třeba zhotovit tak, aby otěrem nebo oprýskáním nedošlo ke znečištění dřevěných pelet.

 

 

Půdorys skladu peletek

<strong> </strong>
 

Řez skladem peletek

 
<strong> </strong>
 
 
<strong> </strong>

Dveře:

 

Tak jako u všech ostatních topných systémů je potřeba použít dveře do kotelny a dveře do skladovacího prostoru v protipožární třídě min. T 30. Ty se musejí otevírat ven a být opatřeny těsněním. U dveří skladovacího prostoru dřevěných pelet musejí být na vnitřní straně dveřního otvoru umístěna dřevěná prkna nebo fošny, aby dřevěné pelety netlačily na dveře.

 
<strong> </strong>

Šikmá podlaha:

Aby se skladovací prostor dřevěných pelet téměř zcela vyprázdnil, je zapotřebí do skladovacího prostoru zabudovat falešnou šikmou podlahu. Na podpůrnou konstrukci jsou u ÖkoFENu k dispozici vhodné profilové nosníky, které podstatně usnadňují zhotovení šikmé podlahy.

 
Zpět na začátek
 

 

6. Plnící hrdla a koncovky

 
<strong> </strong>

Plnící přípojky:

Dřevěné pelety se foukají přímo do skladovacího prostoru a vzduch se odsává. K tomu je zapotřebí dvou „plnících přípojek“ s uzávěrem (1 x vstup + 1 x odsávání).

Tyto přípojky nebo případně prodlužovací trubku nebo potrubní koleno a uzávěr, jakož i zemnící manžetu, nabízí ÖkoFEN jako sadu, která se dodává společně s topným zařízením. Stavebně se musí připravit průchodka stěnou o průměru od 125 až do 150 mm. Nejvhodnější je použít PVC trubku o ø 125 až 150 mm, která se buď zazdí nebo zabetonuje. Plnicí přípojky musejí být uzemněny.

 

Bez světlíku

 
<strong> </strong>
 
 

Se světlíkem

 

 
<strong> </strong>
 
 
Zpět na začátek
 

Novostaba

Komfortní a úsporné vytápění

Komfortní a úsporné vytápění

Léty ověřená technologie

Léty ověřená technologie

Potencionální jméno „Efektivita“

Jedinečný jako myšlenka

Jedinečný jako myšlenka

GALERIE ÖFFNEN