Sujet

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 
bitte Text eingeben

1. Všeobecné informace

Ochrana osobních údajů je pro společnost ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GesmbH (dále jen „my“) a její dceřiné společnosti (souhrnně „ÖkoFEN“) velmi důležitá. Společnost ÖkoFEN dbá na dodržení příslušných právních předpisů týkajících se ochrany, správného zacházení a utajení osobních údajů a zabezpečení dat, především podle rakouského zákona na ochranu dat („DSG“), obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a telekomunikačního zákona („TKG“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání vašich osobních údajů v souvislosti s vaší návštěvou a využíváním online nabídek společnosti ÖkoFEN, včetně online funkcí produktů ÖkoFEN prostřednictvím portálu my.oekofen.info a aplikace myPelletronic.

 

2. Navázání kontaktu

Když s námi navážete kontakt (bez ohledu na to, zda e-mailem, telefonicky, na veletrhu či jinou formou), zpracováváme vámi uvedené osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, vaše poptávka, případně i příslušné podklady) za účelem zaslání informací o produktu a pozdějšího navázání kontaktu.

Za účelem pozdějšího navázání kontaktu (například kvůli sjednání termínu schůzky) předáme vaše údaje příslušnému oblastnímu zastoupení / příslušnému prodejnímu technikovi. Vaše osobní údaje mohou být předány instalatérské firmě ve vašem regionu za účelem dalšího zahájení prodejních činností (termín schůzky, předložení nabídky).

 

3. Nástroje pro analýzu

 

Cookies

Při návštěvě těchto internetových stránek se do vašeho počítače automaticky ukládají malé textové soubory („cookies“). Soubory cookies využíváme k tomu, abychom vám mohli nabídku předložit efektivněji, bezpečněji a v přívětivějším uživatelském prostředí.

 

V nastaveních svého internetového prohlížeče můžete určit, zda chcete být o ukládání souborů cookies informováni, zda má být jejich používání povoleno pouze jednorázově, v určitých případech, nebo vůbec a zda se po zavření prohlížeče mají soubory cookies automaticky smazat. Pokud soubory cookies deaktivujete, může být funkčnost těchto internetových stránek omezena.

 

Soubory cookies, které jsou potřeba k zajištění elektronické komunikace nebo k zajištění určitých, vámi požadovaných funkcí (například funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6, odstavce 1, písmena f nařízení GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies z důvodu technicky bezchybného a optimálního zajištění svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (například soubory cookies určené k analýze vašeho chování na internetu), bude o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno zvlášť.

 

Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookies do vašeho počítače, vypněte používání souborů cookies v nastaveních vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme ovšem, že v takovém případě nemusí být všechny funkce těchto internetových stránek k dispozici v plném rozsahu.

 

 

Soubor cookie cílení a reklamy

Tyto cookies shromažďují informace o chování uživatelů našich webových stránek, aby bylo zajištěno, že budou prezentovány pouze reklamní materiály, které by mohly být zajímavé pro naše uživatele. Soubory cílení a inzerce mohou být také použity k detekci opakované návštěvy našich webových stránek nebo k návštěvě webové stránky, která je součástí naší partnerské sítě. IP adresy jsou uloženy pouze anonymně a šifrovány. Výběr zobrazovaných informací může být založen na zájmech uživatele nebo na tom, jakou reklamu si předtím prohlížel. Kromě toho zajišťuje, že se reklamy zobrazují správně a zabraňuje příliš častému přehrávání stejné reklamy. Měření efektivnosti reklamních kampaní probíhá také prostřednictvím těchto cookies. Doba uchovávání těchto cookies je tři měsíce. Chcete-li zobrazit nebo odstranit anonymizovaná data, která jste uložili (opt out), použijte následující odkaz: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

 

Google Analytics a Google Remarketing

Tyto internetové stránky využívají služby Google Analytics a Google Remarketing. Poskytovatelem těchto služeb je společnost Google Inc. („Google“). Informace o vašem používání těchto internetových stránek získané prostřednictvím souborů cookies (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Společnost Google dodržuje ujednání o ochraně osobních údajů úmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrována v rámci programu „US-Safe-Harbor“ ministerstva obchodu USA. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, k sestavení výkazů o aktivitách na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a k zajištění dalších služeb souvisejících s využíváním internetových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také přenést na třetí stranu, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strana tyto údaje zpracovává v pověření společnosti Google.

 

Poskytovatelé třetích stran, včetně společnosti Google, umisťují na internetové stránky reklamy. Poskytovatelé třetích stran, včetně společnosti Google, používají uložené soubory cookies k umístění reklam na základě předchozích návštěv uživatele na těchto internetových stránkách. Společnost Google v žádném případě neuvede vaši IP adresu do spojitosti s jinými údaji. Souhlas k získávání a ukládání údajů lze kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Používání souborů cookies společností Google můžete deaktivovat po zobrazení stránky k deaktivaci reklam společnosti Google. Alternativně mohou uživatelé používání souborů cookies poskytovateli třetích stran deaktivovat po zobrazení stránky k deaktivaci síťové reklamní kampaně. Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním získaných údajů společností Google ve výše popsaném druhu a způsobu a k výše popsanému účelu. Souhlas k získávání a ukládání údajů lze kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Další informace o ustanoveních společnosti Google naleznete zde.

 

Ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů: www.google.at

 

4. Zpravodaj

 

Zpracování údajů

Pokud chcete odebírat zpravodaj nabízený na internetových stránkách, potřebujeme od vás vaši e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení a oslovení. Tyto údaje jsou získávány na dobrovolném základě. Tyto údaje jsou používány výhradně k zasílání vyžádaných informací a nejsou předávány třetím stranám.

 

Zpracování údajů vyplněných ve formuláři přihlášení k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (článek 6, odstavec 1, písmeno a nařízení GDPR). Udělený souhlas k uložení údajů a jejich využívání k zasílání zpravodaje můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazu „Odhlásit“, který se nachází ve zpravodaji. Na zákonnost do té doby již uskutečněných procesů zpracování údajů nemá odvolání žádný vliv.

 

Vaše údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru zpravodaje, zůstanou u nás uloženy do doby, než odběr zpravodaje zrušíte, a po zrušení odběru budou smazány. Údaje, které byly uloženy za jiným účelem (například členské e-mailové adresy), zůstanou v dané situaci nedotčeny.

 

CleverReach

Tyto internetové stránky využívají k rozesílání zpravodaje službu CleverReach. Poskytovatelem služby je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocí níž lze organizovat a analyzovat rozesílání zpravodajů. Údaje, které jste poskytli za účelem odběru zpravodaje, jsou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu nebo Irsku.

Zpravodaje, které rozesíláme pomocí služby CleverReach, nám umožňují analýzu chování příjemců zpravodaje. Přitom může být analyzováno mimo jiné to, kolik příjemců si otevřelo zprávu se zpravodajem a jak často bylo kliknuto na jednotlivé odkazy ve zpravodaji. Další informace o analýze dat ve zpravodaji rozesílaném prostřednictvím služby CleverReach naleznete zde: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

 

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (článek 6, odstavec 1, písmeno a nařízení GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením odběru zpravodaje. Na zákonnost do té doby již uskutečněných procesů zpracování údajů nemá odvolání žádný vliv. Pokud si nepřejete, aby společnost CleverReach prováděla analýzy, musíte zrušit odběr zpravodaje. V každé zprávě se zpravodajem je za tímto účelem k dispozici příslušný odkaz. Kromě toho můžete odběr zpravodaje zrušit také přímo na internetových stránkách.

 

Vaše údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru zpravodaje, zůstanou u nás uloženy do doby, než odběr zpravodaje zrušíte, a po zrušení odběru budou ze serverů společnosti CleverReach smazány. Údaje, které byly uloženy za jiným účelem, zůstanou v dané situaci nedotčeny.


Podrobnější informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů vydaných společností CleverReach naleznete zde: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

Osobní údaje

Na těchto internetových stránkách nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, pokud nám je neposkytnete dobrovolně (například vyplněním formuláře).

 

5. Používání aplikace my.oekofen.info/myPelletronic

 

Zpracování/ukládání údajů

Po připojení topného zařízení k internetu se automaticky naváže spojení se serverem my.oekofen.info a zpracují se tyto údaje:

Neukládáme osobní údaje ani údaje o poloze mobilního koncového zařízení, v němž je aplikace myPelletronic nainstalována. Veškerá data, která se při používání stránek my.oekofen.info/myPelletronic zobrazují, jsou takzvaná „živá data“. Tato data se ukládají výlučně na ovládacím dílu, a to po dobu 5 dní. Jedná se výhradně o údaje, které jsou vytvářeny nebo zjišťovány přístroji nebo snímači připojenými k vašemu zařízení Energiemanagement Pelletronic Touch.

 

Uživatelské údaje

Uživatelské údaje můžete zadat k bližšímu popisu zařízení. Všechny údaje, které zadáte do tohoto pole, budou přeneseny společnosti ÖkoFEN.

 

Centrum podpory

Uživatelé topení mají ve správě podpory možnost udělit přístup ke svému systému jednomu či několika externím poskytovatelům podpory (technikům zákaznických služeb společnosti ÖkoFEN nebo instalatérům). Potřebný identifikátor poskytovatele podpory vám sdělí přímo daný poskytovatel. Uživatel topení může oprávnění k přístupu pro poskytovatele podpory kdykoliv nastavit ve správě zařízení na stránkách my.oekofen.info (v aplikaci to není možné).

 

Schválení pro zákaznické služby výrobce

Po aktivaci možnosti „Schválení pro zákaznické služby výrobce“ mají pracovníci centrálních zákaznických služeb společnosti ÖkoFEN přístup k systému. Přístup slouží k tomu, aby mohli v případě potřeby bezprostředně poskytnout pomoc. Toto schválení může uživatel kdykoliv aktivovat či deaktivovat.

 

Šifrování

Aby bylo připojení k internetu a s tím spojená vzdálená údržba prostřednictvím internetového prohlížeče co nejbezpečnější, probíhá komunikace s internetovým portálem prostřednictvím šifrovaného protokolu https. Navzdory tomuto opatření existuje zbytkové bezpečnostní riziko, které lze minimalizovat povoláním bezpečnostního technika ze strany klienta.

 

6. Vaše práva, odpovědné místo

 

Odpovědné místo za zpracování údajů

ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GesmbH

Datenschutz

Gewerbepark 1

4133 Niederkappel

Rakousko

E-mail: datenschutz@oekofen.com

 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat. Postačuje k tomu písemná zpráva zaslaná na odpovědné místo (není nutná žádná konkrétní forma). Na zákonnost zpracování údajů uskutečněného do doby odvolání souhlasu nemá odvolání souhlasu žádný vliv.

 

Přístup, omezení zpracování, odstranění

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné získání informací o vašich osobních údajích uložených u společnosti ÖkoFEN, o jejich původu, o příjemcích a o účelech zpracování údajů a také právo na nápravu těchto údajů, na omezení jejich zpracování a na jejich odstranění. V případě dalších otázek ohledně osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na odpovědné místo.

Novostaba

Komfortní a úsporné vytápění

Komfortní a úsporné vytápění

Léty ověřená technologie

Léty ověřená technologie

Potencionální jméno „Efektivita“

Jedinečný jako myšlenka

Jedinečný jako myšlenka

GALERIE ÖFFNEN